یاحسین

یا حسین از نام تو در جـــان من جانی دمید

عقل و هوشم در خیــال عشق تو از من رمید

 

یا حسین‌چون داده‌ای سر، ما همه بی‌سر شدیم

در رهت سینــه‌زنان در وادی دیگر شدیــم

 

یا حسین سّر ولایت در شهـــادت شد عیان

شور و شوق عاشقـــی آمد پدید اندر جهان

 

یا حسین آمد هوایت غلغـــــله بر پا گرفت

عشق تو اندر قلـوب عاشقــــان مأوا گرفت

 

یا حسین با نام تو حــالم شده حـــالی دگر

لذت دنیــا شده در پیش چشمـــم بی ثمر

 

 

 

یا حسین در کـربلا خون تو شد خــون خدا

شیـوه اهل وفـــــا راز بقـا در نیــــنوا

 

یا حسیـــن آموزگار عـــاشق شهــر ولا

مکتبت دایــــر شده در کربلا بهـــر خدا

 

یا حسین جان تربتت شد سجـده ‌گاه مؤمنان

نقطه وصــــل عروج عارفان و عـــاشقان

 

یا حسین عشقت نمود عبـــاس را امیدوار

گر تو باشی دستگیـرش می‌شود او رستـگار 

 

                                        اثر استاد عباس شهریاری

/ 0 نظر / 21 بازدید